FARRIS Pressure Relief Valve Training Course (PRV-01)


คุณวันชัย รัตมาศาณประไพ ผู้เชี่ยวชาญ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรมหลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 11, 19 พฤษภาคม และ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องอบรม ชั้น 3 บริษัท PW TECH จำกัด

PW TECH HAPPY NEW YAER 2023


วันที่ 23 ธันวาคม 2565 บริษัท PW TECH ได้จัดกิจกรรมปีใหม่ให้กับพนักงานทุกคนได้เข้าร่วม โดยมีกิจกรรมให้เล่นหลากหลาย เช่น ประกวดแต่งชุด, จับของขวัญ, เล่นเกมที่แต่ละแผนกจัดขึ้น ทำให้พนักงานผ่อนคลายจากการทำงาน

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565


วันที่ 23 กันยายน 2565 บริษัท PW TECH ได้เข้ารว่มโครงการ "1 จังหวัด 1 อบรมอัคคีภัย" ให้กับสถานประกอบกิจการ SMEs การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 และได้รับการนับสนุนจากหลายฝ่าย โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ บริษัท PW TECH

FARRIS Training 2022


วันที่ 6 กันยายน 2565 พนักงานบริษัท PW TECH ได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อ Pressure Relief Valve กับ Mr. Manoj Gupta ตัวแทนจากบริษัท Farris Engineering ในเครือ Curtiss-Wright Valve Group

Thailand Oil & Gas Roadshow 2022


วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 บริษัท PW TECH ได้มีการออกบูธงาน Thailand Oil & Gas Roadshow 2022 เพื่อเป็นการโปรโมทและพูดคุยกับผู้ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยงานจัดขึ้นที่ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

สัมนา พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)


วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2565 บริษัท PW TECH ได้จัดสัมนา พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ณ โรงแรมฟิวส์ จังหวัดระยอง เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

FARRIS PRV-101 Training Course

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท PW TECH ได้จัดการอบรมในหัวข้อ FARRIS PRV-101 โดยผู้บรรยายคือ คุณวันชัย รัตมาศาณประไพ

Team Building 18-19 December 2021 @Aquatic Rayong

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2565 บริษัท PW TECH ได้มีการจัดกิจกรรม Team Building เพื่อให้พนักงานกระชับความสัมพันธ์ และก่อให้เกิดความสามัคคีภายในบริษัท