PW TECH HAPPY NEW YAER 2023


วันที่ 23 ธันวาคม 2565 บริษัท PW TECH ได้จัดกิจกรรมปีใหม่ให้กับพนักงานทุกคนได้เข้าร่วม โดยมีกิจกรรมให้เล่นหลากหลาย เช่น ประกวดแต่งชุด, จับของขวัญ, เล่นเกมที่แต่ละแผนกจัดขึ้น ทำให้พนักงานผ่อนคลายจากการทำงาน

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565


วันที่ 23 กันยายน 2565 บริษัท PW TECH ได้เข้ารว่มโครงการ "1 จังหวัด 1 อบรมอัคคีภัย" ให้กับสถานประกอบกิจการ SMEs การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 และได้รับการนับสนุนจากหลายฝ่าย โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ บริษัท PW TECH

Team Building 18-19 December 2021 @Aquatic Rayong

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2565 บริษัท PW TECH ได้มีการจัดกิจกรรม Team Building เพื่อให้พนักงานกระชับความสัมพันธ์ และก่อให้เกิดความสามัคคีภายในบริษัท